27 Aralık

2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan TDB 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar ile Türk Dişhekimleri Birliği Kanunun 18. maddesi gereğince; 2019 yılı üye aidatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Üye aidatlarının 31.03.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 31.03.2019 tarihinden sonra yapılan oda aidat ödemelerinin ana paralarına her ay için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmü...

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım